ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Ο χορός είναι μορφή καλλιτεχνικής και αθλητικής έκφρασης η οποία γενικά αναφέρεται στην δυνατότητα έκφρασης συναισθημάτων μέσω της κίνησης του σώματος. Είναι ένας τρόπος επικοινωνίας μέσω του σώματος .

Ο παραδοσιακός χορός με τις ποικίλες μορφές του, αποτελεί ακόμη μέσο μεταβίβασης της πολιτιστικής κληρονομιάς από γενιά σε γενιά, μέσο αναγνώρισης και αποδοχής των διαφορετικών ηθών και εθίμων, θρησκειών και ιδιαιτεροτήτων κάθε διαπολιτισμικής κοινωνίας (Barror & Hafringlon, 1981; Collinson). 

Όσον αφορά τα παιδιά μέσω του χορού έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν χρησιμοποιώντας κάθε φορά ένα διαφορετικό μέρος του σώματος τους. Το σώμα είναι ο δέκτης εμπειριών και ερεθισμάτων , που οδηγεί στην αντίληψη γνωστικών εννοιών, ώστε το παιδί να γνωρίσει το σώμα του (σωματογνωσία), τη σχέση του σώματος με τη κίνηση στον χώρο και τον χρόνο (κιναίσθηση) και το περιβάλλον και να προσαρμοστεί σε αυτό ( Laban,1975. Κουτσούμπα, 2005).

Καλλιόπη Κουρίτα
• Μία από τους χοροδιδάσκαλος του Π.Ο.Λ.
• Απόφοιτος των Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης με ειδικότητα στους παραδοσιακούς χορούς και στη Πετοσφαίρηση
• Πτυχιούχος μεταπτυχιακού διπλώματος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Μ.Δ.Ε. ¨Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία¨
• Πτυχιούχος  μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Α.Π.Θ. ¨Εκπαίδευση στο χορό”

Scroll to Top